Năm:      
  ĐƠN VỊ: CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT-IT
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4