Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT-VINAPHONE, TTKD VNPT-LONG AN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4