Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT-VINAPHONE, CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4