Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT-VINAPHONE, CÔNG TY DỮ LIỆU VNPT
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4