Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT-VINAPHONE, BAN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4