Năm:      
  ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VNPT R&D
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4