Năm:      
  ĐƠN VỊ: TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT - NET)
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Ban Khai thác Mạng
NGUYỄN VĂN QUÂN
Kỹ sư quản lý chất lượng Dịch vụ - Ban Khai thác Mạng

Thực hiện chuyển mạng cho các khách hàng thuộc dự án chuyển POP VDC cũ thuộc mạng VNN sang mạng VN2.
Thực hiện chuyển dịch vụ phục vụ swap thiết bị tại PE các tỉnh trên mạng VN2 theo SVĐ 741.
Tham gia xây dựng quy trình khai thác thiết bị cung cấp kênh thuê riêng Quốc tế leased line.
NGUYỄN VĂN QUÂN
Kỹ sư quản lý chất lượng Dịch vụ
Phòng Dịch vụ (SOC) - Trung tâm điều Hành
   
2Ban Khai thác Mạng
NGUYỄN VIẾT THĂNG
Tổ trưởng - Ban Khai thác Mạng

Đảm bảo An toàn hệ thống ứng dụng của đơn vị.
Thực hiện phòng chống sự cố an ninh mạng Internet tại TCT.
Phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiêm vụ đảm bảo An toàn thông tin
Phối hợp triển khai chương trình số 1 tại ban Khai thác mạng.
NGUYỄN VIẾT THĂNG
Tổ trưởng
Trung tâm An ninh mạng
   
3Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Kỹ sư ƯCBD - Thiết bị viễn thông - Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung

.
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Kỹ sư ƯCBD - Thiết bị viễn thông
Đài Thông Đông Hà
   
4Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung
NGUYỄN NGỌC PHÚC
Tổ trưởng Tổ SC-ƯC TBVT - Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung

Xử lý ứng cứu thông tin cấp 1. Trong tháng đã phối hợp thực hiện xử lý 14 cảnh báo của các hệ thống thiết bị RNC, BSC, TRAU bị cảnh báo trên địa bàn.
Điểm đen miền Trung: lập kế hoạch, tổng hợp báo cáo hàng ngày, tuần tiến độ đo kiểm thực tế, lập phương án xử lý các điểm đen miền trung.
NGUYỄN NGỌC PHÚC
Tổ trưởng Tổ SC-ƯC TBVT
Xưởng Vô Tuyến