Năm:      
  ĐƠN VỊ: TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VNPT - VINAPHONE)
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm kinh doanh VNPT-An Giang
HỒ THỊ TƯỜNG VÂN
Cửa hàng trưởng - Trung tâm kinh doanh VNPT-An Giang

Phát triển Vinaphone trả sau: 18 thuê bao; Fibẻ VNN: 22 thuê bao; MyTV gói tich hợp: 16 thuê bao
HỒ THỊ TƯỜNG VÂN
Cửa hàng trưởng
Phòng bán hàng Long Xuyên
   
2Trung tâm kinh doanh VNPT-Bà Rịa - Vũng Tàu
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Nhân viên - Trung tâm kinh doanh VNPT-Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh giỏi
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Nhân viên
Phòng Bán hàng