Năm:      
  ĐƠN VỊ: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG (VNPT - MEDIA)
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị Gia tăng
TRẦN THỊ THANH YÊN
 - Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị Gia tăng

Tháng 01/2016, đã thực hiện và hoàn thành tốt các công việc sau:
Điều phối và trực tiếp thực hiện nhiều tác vụ kinh doanh và phát triển dịch vụ: Ringtunes, Chacha, Vlive, Mobile TV,...
Quản lý các dịch vụ nội dung kèm khuyến mại trúng thưởng: Trực tiếp quản lý 4 platform với tổng cộng 19 dịch vụ chạy trên cổng MegaPro, Ibox Plus, Nạp thẻ thông minh và Lộc vàng.
TRẦN THỊ THANH YÊN

   
2Công ty phát triển dịch vụ Truyền hình
PHẠM THỊ THẢO
 - Công ty phát triển dịch vụ Truyền hình

Quản lý danh sách kênh hiệu quả, ký hợp đồng với kênh VTV Hyundai
Thực hiện soạn thảo nội dung văn bản, tờ trình, quyết định ngắn gọn, xúc túc, đúng form mẫu
Thực hiện hỗ trợ thanh tra nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng các yêu cầu của Sở TTTT, phối hợp với Viễn  Thông Tỉnh cung cấp thông tin cho Sở TTTT.
PHẠM THỊ THẢO