Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT HẬU GIANG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 3
NGÔ ĐỨC TOÀN
Nhân viên kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông 3
NGÔ ĐỨC TOÀN
Nhân viên kỹ thuật