Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT LAI CHÂU
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Thành phố
ĐIÊU KIM CƯƠNG
Công nhân - Trung tâm Viễn thông Thành phố
ĐIÊU KIM CƯƠNG
Công nhân