Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT YÊN BÁI
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4