Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT VĨNH PHÚC
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Vĩnh Yên
NGUYỄN QUỐC HÙNG
Nhân viên kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông Vĩnh Yên

.
NGUYỄN QUỐC HÙNG
Nhân viên kỹ thuật