Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT VĨNH LONG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông TP. Vĩnh Long
LÊ VĂN HỒNG TIẾN
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông TP. Vĩnh Long
LÊ VĂN HỒNG TIẾN
Nhân viên