Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT TUYÊN QUANG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 5
ĐẶNG HỮU TÌNH
Tổ trưởng - Trung tâm Viễn thông 5

- Được giao quản lý và phân công quản lý hoạt động mạng lưới trên địa bàn toàn huyện đơn vị được giao quản lý, gồm:
+ Điểm chuyển mạch: 4 điểm.
+ IPDSLam: 14 điểm.
+ Trạm BTS và BTS NodeB 3G: 47 trạm.
ĐẶNG HỮU TÌNH
Tổ trưởng
Tổ Kỹ thuật