Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT TRÀ VINH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 2
NGUYỄN VĂN TÌNH
Công nhân - Trung tâm Viễn thông 2

.
NGUYỄN VĂN TÌNH
Công nhân
Tổ Kỹ thuật 1