Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT TIỀN GIANG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Châu Thành
BÙI VIỆT HUY
Tổ trưởng - Trung tâm Viễn thông Châu Thành

Bản thân quản lý tốt địa bàn, doanh thu viễn thông công nghệ thông tin điạ bàn tăng; đảm bảo thiết bị viễn thông hoạt động an toàn, ổn định BSC về độ khả dụng trong quý 1/2016 luôn đạt 100%.
BÙI VIỆT HUY
Tổ trưởng
Địa bàn Tân Hiệp