Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT THANH HOÁ
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Thường Xuân
LÊ VĂN DŨNG
Tổ trưởng - Trung tâm Viễn thông Thường Xuân

- Thực hiện tốt bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng;
- Thực hiện đúng các quy định, quy trình của VNPT Thanh Hóa;
- Cam kết với khách hàng theo chương trình “Nụ cười VNPT”;
- Sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén trong thực hiện nhiệm vụ như:
+ Trong công tác khách hàng bản thân tôi thường xuyên tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng trong khi thực hiện nhiệm vụ qua đó tạo được niềm tin từ khách hàng, tạo tiền đề phát tiển các dịch vụ mới và công tác giữ khách hàng và chăm sóc khách hàng tại địa bàn mình quản lý.
LÊ VĂN DŨNG
Tổ trưởng
Tổ Viễn Thông Thường Xuân