Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT THÁI BÌNH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Đông Hưng
BÙI NGỌC TIẾN
Nhân viên kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông Đông Hưng

Các tháng trong quý I, điểm BSC đều đạt 100%
BÙI NGỌC TIẾN
Nhân viên kỹ thuật