Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT TÂY NINH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Trảng Bàng
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông Trảng Bàng

.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Nhân viên