Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT SƠN LA
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Mộc Châu
VŨ NGỌC ĐỨC
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông Mộc Châu

.
VŨ NGỌC ĐỨC
Nhân viên