Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT SÓC TRĂNG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 3
NGUYỄN VĂN ĐẬM
Công nhân kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông 3

Thực hiện đúng các quy định; linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn phục vụ tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu về các dịch vụ VT – CNTT và làm hài lòng khách hàng.
NGUYỄN VĂN ĐẬM
Công nhân kỹ thuật
Địa bàn Đại Ngãi