Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT QUẢNG NINH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Điều hành Thông tin
NGUYỄN ĐỨC TUẤN
Tổ trưởng - Trung tâm Điều hành Thông tin

Là tổ trưởng tổ Khai thác với công việc được giao là quàn lý việc điều hành, xử lý sự cố trên mạng viễn thông Quảng Ninh và triển khai lắp đặt đưa vào hòa mạng các thiết bị mới.
Với xu thế hiện nay, công nghệ luôn luôn thay đổi nhất là trong Ngành viễn thông, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng. Điều đó cũng gây khó khăn nhiều tới công tác vận hành và khai thác thiết bị.
NGUYỄN ĐỨC TUẤN
Tổ trưởng
Tổ Khai thác