Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT QUẢNG NAM
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 2
NGUYỄN THANH TIN
Tổ trưởng - Trung tâm Viễn thông 2
NGUYỄN THANH TIN
Tổ trưởng
Đài kỹ thuật Viễn thông Thăng Bình