Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT QUẢNG BÌNH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Đồng Hới
NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Tổ trưởng - Trung tâm Viễn thông Đồng Hới
NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Tổ trưởng
Tổ kỹ thuật ngoại vi Thuận Lý