Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT NINH BÌNH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Tam Điệp
ĐINH VĂN KIÊN
Nhân viên kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông Tam Điệp
ĐINH VĂN KIÊN
Nhân viên kỹ thuật