Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT NGHỆ AN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Công nghệ Thông tin
NGUYỄN HỮU ĐỨC
Tổ trưởng - Trung tâm Công nghệ Thông tin
NGUYỄN HỮU ĐỨC
Tổ trưởng
Tổ trưởng tổ phần mềm- TTCNTT