Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT NAM ĐỊNH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Nghĩa Hưng
ĐỖ VĂN DŨNG
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông Nghĩa Hưng

Quí 1/2016 phát triển được 601 thuê bao FiberVNN, nâng hiệu suất sử dụng các cổng của thiết bị OLT trên 75%.
ĐỖ VĂN DŨNG
Nhân viên