Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT LONG AN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Đức Hòa - Đức Huệ
TRẦN PHONG PHÁT
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông  Đức Hòa - Đức Huệ
TRẦN PHONG PHÁT
Nhân viên