Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT LẠNG SƠN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Văn Quan
HÀ QUỐC CHÍNH
Công nhân kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông Văn Quan

Thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác xử lý, ứng cứu thông tin góp phần đảm bảo an toàn mạng lưới trên địa bàn huyện.
HÀ QUỐC CHÍNH
Công nhân kỹ thuật