Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT KON TUM
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Thành phố
NGUYỄN VĂN HỒNG
 - Trung tâm Viễn thông Thành phố
NGUYỄN VĂN HỒNG