Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT HOÀ BÌNH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Cao Phong
LÊ ĐỨC HẠNH
Trưởng nhóm - Trung tâm Viễn thông Cao Phong

Tỉnh Hòa Bình là một tỉnh miền Núi, đường sá đi lại rất khó khăn, rất nhiều tuyến cột của chúng tôi phải đi trên những sườn đồi cao và dốc, rất dễ bị sạt lở trong mùa mưa bão.
LÊ ĐỨC HẠNH
Trưởng nhóm
KTVT 2