Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT HẢI PHÒNG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 4
NGUYỄN VIỆT HÀ
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông 4
NGUYỄN VIỆT HÀ
Nhân viên
Tổ Kỹ thuật Hải An 2