Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT HẢI DƯƠNG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Tứ Kỳ
NGUYỄN ĐỨC ĐÔN
Công nhân - Trung tâm Viễn thông Tứ Kỳ

Phối hợp tốt với nhân viên phòng bán hàng quản lý địa bàn để phát triển các dịch vụ mũi nhọn như băng rộng, di động chú trọng phát triển các thuê bao quang và chuyển thuê bao đồng sang thuê bao quang.
NGUYỄN ĐỨC ĐÔN
Công nhân
Tổ viễn thông khu vực