Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT HÀ TĨNH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Thạch Hà
NGUYỄN DUY HẢI
Tuyến Trưởng - Trung tâm Viễn thông Thạch Hà

Đảm bảo TTLL Thông suốt, sữa chữa thuê bao hỏng kịp thời vượt mức chỉ tiêu về thời gian và chất lượng
Nhiệt tình, trách nhiệm, luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách hàng, phục vụ kịp thời các nhu cầu của khách hàng, nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo đơn vị giao.
NGUYỄN DUY HẢI
Tuyến Trưởng