Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT HÀ NAM
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung Tâm Điều hành Thông tin
NGUYỄN THỊ NGÂN
Nhân viên - Trung Tâm Điều hành Thông tin

Hoàn thành triển khai một cửa điện tử
NGUYỄN THỊ NGÂN
Nhân viên
Trung tâm Công nghệ thông tin