Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT HÀ GIANG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Thành phố
MAI ANH TÚ
Tổ trưởng - Trung tâm Viễn thông Thành phố
MAI ANH TÚ
Tổ trưởng
Trạm VT Nguyễn Trãi