Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT ĐỒNG THÁP
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Hồng Ngự
NGUYỄN VĂN SƠN
Công nhân kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông Hồng Ngự

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
- Dẫn đầu thành tích thi đua BSC cá nhân theo cơ chế tại đơn vị.
- Đảm bảo thiết bị viễn thông hoạt động an toàn, ổn định.
- Đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu tồn kho vật tư; thu hồi và tái sử dụng thiết bị đầu cuối. 
- Thực hiện đúng các quy định về Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng, cam kết với khách hàng theo Chương trình Nụ cười VNPT. 
- Chấp hành tốt các quy trình, quy định của VNPT Đồng Tháp.
NGUYỄN VĂN SƠN
Công nhân kỹ thuật
Trung tâm Viễn thông Hồng Ngự