Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT ĐỒNG NAI
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Điều hành thông tin
NGUYỄN NAM TRUNG
Nhân viên - Trung tâm Điều hành thông tin
NGUYỄN NAM TRUNG
Nhân viên