Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT ĐÀ NẴNG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông II
NGUYỄN VĂN NĂM
 - Trung tâm Viễn thông II

Là nhân viên có thành tích lao động xuất sắc trong Quý 1/2016 của VNPT Đà Nẵng, được VNPT Đà Nẵng khen thưởng 02 lần trong tháng 1/2016 và tháng 2/2016.
NGUYỄN VĂN NĂM