Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT CAO BẰNG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông thành phố
CHU VĂN THỊNH
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông thành phố

.
CHU VĂN THỊNH
Nhân viên
Trung tâm Viễn thông Thành phố