Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT CÀ MAU
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Trần Văn Thời
NGUYỄN QUỐC DỰ
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông Trần Văn Thời

Chỉ tiêu kéo mới: 182 %; chỉ tiêu máy hòng: 107%; quản lý thuê bao: 1950; Trực ứng cứu trạm BTS:7; Tư vấn, thực hiện chuyển từ mạng cáp đồng sang cáp quang: 250%.
NGUYỄN QUỐC DỰ
Nhân viên
Tổ Kỹ thuật Sông Đốc A