Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BÌNH THUẬN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Đức Linh
LÊ THẾ VƯƠNG
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông Đức Linh

.
LÊ THẾ VƯƠNG
Nhân viên
Tổ Kỹ thuật Đức Tài - Trà Tâm