Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BÌNH PHƯỚC
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Bình Long
PHẠM THANH BÌNH
Công nhân - Trung tâm Viễn thông Bình Long

Bản thân một mình quản lý địa bàn xã Tân khai đây là khu vực hành chánh mật độ dân cư tương đối dầy, khách hàng ở đây đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc rất cao vì có nhiều mạng cạnh tranh , nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi chỉ tiêu về thời gian lắp đặt, thời gian sữa chữa máy, chăm sóc khách hàng chu đáo tân tình,....  không ngừng học hỏi chuyên môn đểngày một hoàn thiện hơn.
PHẠM THANH BÌNH
Công nhân
Tổ kỹ thuật Tân Khai