Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BÌNH ĐỊNH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Điều hành Thông tin
NGUYỄN AN MƯỜI
Nhân viên - Trung tâm Điều hành Thông tin

Khảo sát và lắp đặt 11 trạm 3G U900 hoàn thành dự án sớm hơn so với yêu cầu.
NGUYỄN AN MƯỜI
Nhân viên
Tổ Bảo dưỡng và lắp đặt