Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BẾN TRE
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Cù Lao Bảo
TRẦN VĂN SỰ
Tổ trưởng - Trung tâm Viễn thông Cù Lao Bảo

Quản lý đài trạm, thiết bị viễn thông, phát triển mạng lưới và sửa chữa dịch vụ VT - CNTT
TRẦN VĂN SỰ
Tổ trưởng
Tổ Kỹ thuật Giồng Trông