Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BẮC NINH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Thuận Thành
NGUYỄN HỮU HUÂN
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông Thuận Thành

.
NGUYỄN HỮU HUÂN
Nhân viên
.