Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BẠC LIÊU
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 2
HUỲNH MINH DIỆU
Trưởng phòng - Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 2

Tham gia ứng cứu thông tin sơ bộ cho các phòng kỹ thuật khu vực khác trong phạm vi nội bộ Trung tâm Viễn thông Bạc Liêu 2 để giảm tải cho công việc ứng cứu của Viễn thông tỉnh.
HUỲNH MINH DIỆU
Trưởng phòng
Phòng Kỹ thuật KV Hòa Bình