Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BẮC KẠN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Công nghệ Thông tin
PHẠM ANH TUẤN
. - Trung tâm Công nghệ Thông tin

.
PHẠM ANH TUẤN
.
.