Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BẮC GIANG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Lạng Giang
MẠC VĂN KHOA
Công nhân - Trung tâm Viễn thông Lạng Giang

.
MẠC VĂN KHOA
Công nhân
Viễn thông Lạng Giang